Andreas Papas, Ph.D. - Vitamin E

                       PŘÍRODNÍ FORMA JE PRO NÁS DVAKRÁT ÚČINNĚJŠÍ -HLAVNÍ DŮKAZ

                                                                

d - označuje přírodní formu (např. d-alfa-tokoferol)

dl - označuje syntetickou formu (např. dl-alfa-tokoferol)

Není pochyb, že přírodní d-alfa-tokoferol je v každém případě účinnější než syntetický dl-alfa-tokoferol. Bylo to oficiálně stanoveno organizacemi, jakými jsou Food and Drug Administration (FDA, Správa pro potraviny a léky), World Health Organisation (WHO, Světová zdravotnická organizace) a United States Pharmoacopoeia (USP, Svaz lékáren Spojených států). Je oficiálně uznáno, že přírodní forma je o třicet procent účinnější než forma syntetická.

Výhoda přírodní formy oproti syntetické je stoprocentní.

Proč je rozdíl mezi přírodní a syntetickou formou? Rozdíl je pravděpodobně výsledkem zvláštního mechanismu, který rozeznává přírodní d-alfa-tokoferol a upřednostňuje ho před syntetickým dl-alfa tokoferolem. Vědci se uvádějí, že centrem tohoto mechanismu je specifický protein, protein pro přenos tokoferolů. Byl nalezen v játrech několika živočichů a člověka. Rozpoznává přídoní d-alfa-tokoferol a přednostně ho uvolňuje do krve. Vědci z Rowett Research Institute ve Skotsku vyslovil názor, že tento protein je přítomen i v lidské placentě. Jestli se jejich domněnka potvrdí, znamenalo by to, že syntetická forma prochádzí dvojí filtrací, než se dostane k nenarozenému dítěti - jednou v játrech matky a druhou v placentě. 

Přírodní d-alfa-tolkoferol má dvojnásobnou biologickou hodnotou měřenou využitelností v těle než syntetická forma.
Přírodní d-alfa-tokoferol přechází z matky placentou k dítěti v děloze třikrát účinněji než syntetický dl-alfa-tokoferol.
Tkáně se obohacují vitaminem E pomalu. Zatímco některé, například játra, mohou být obohaceny poměrně rychle, jiným, včetně svalů, to trvá měsíce. Tkáně nervů, včetně mozku, se obohacují velmi pomalu.

Přesto že je získaván chemickou cestou, je kvůli použitému chemickému procesu v průmyslovém použití označován d-alfa-tokoferol jako z přírodního zdroje místo přírodní. Termín z přírodního zdroje naznačuje, že byl extrahován z přírodní suroviny a že, ačkoli je chemicky modifikován, má identickou molekulovou strukturu s alfa-tokoferolem nacházeným v přírodě.

Diskuze o rozdílech medzi přírodním a syntetickým alfa-tokoferolem vede k závěru, že mezi těmito dvěma formami existují velké rozdíly.
                    Existuje rozdíl ve stavbě molekul.

                    Existuje rozdíl v jeho účincích.

                    Existuje rozdíl v působení v těle.

                    Existuje obrovský rodzíl ve způsobu přenosu mezi matkou a dítětem v děloze.

                    Skutečné rozdíly jsou větší, než jsme si dříve mysleli.  

Možná vás překvapí, že diety s nízkým obsahem tuku pro vás mohou být nebezpečné. Okrádají tělo o cenné živiny a chemikálie rostlinného původu, včetně vitaminu E.

 

JAK NAŠE TĚLO VSTŘEBÁVA VITAMIN E
Olej a vodu přece nelze smíchat. Nebo ano? Vitamin E se rozpouští v tucích. To znamená, že příchází spolu s tou částní naši stravy, která obsahuje tuk. Je vstřebáván stejně jako tuky. Ostatní vitaminy rozpustné v tucích (A, D a K) se vstřebávají rovněž stejným mechanismem. To samé platí pro rostlinné látky rozpustné v tucích, medzi které patří například karotenoidy.
Vstřebávaní tuků v našem těle je poměrně složitý proces. Jsme stvoření založená na vodě. Voda tvoří více než polovinu naši váhy. Křev, zásobovatel všech našich tkání, je založena na vodě. A krev musí přenášet do tkání také mnoho živin s povahou tuků.
Olej se však s vodou nemíchá. Tento problém musí tělo nějak vyřešiť. A daří se mu to.

 

DIETY S NÍZKÝM OBSAHEM TUKU OMEZUJÍ VSTŘEBÁVÁNÍ VITAMINU E
Proč brání diety s velmi nízkým obsahem tuků vstřebávaní vitaminu E: 
Tuk v potravě dává signál játrům, aby produkovala žluč nebo aby ji uvolnila ze žlučníku (malého váčku spojeného s játry, ve kterém se uchovává). Žluč pak spolu se sekretem břišní slinivky pomáhá trávit a vytvářet z tuku kapénky. Bez žluči se nemohou vitamin E, další živiny rozpustné v tucích a mnohé rostlinné látky vstřebávat. To je důvodem, proč diety bez tuku nebo s jeho nízkým obsahem omezují vstřebávaní vitaminu E.

CHOROBY, KTERÉ ZPŮSOBUJÍ NEDOSTATEK VITAMINU E
Cystická fibróza, Cholestáza, Abetalipoproteinémia, Porucha koordinace pohybu spojovaná s nedostatkem vitaminu E nebo dědičný izolovaný nedostatek vitaminu E.

 

MISTROVSKÝ ANTIOXIDANT
Proč je role vitaminu E unikátní a nenahraditelná? 
Je to antioxidant, který přerušuje oxidační řetězovou reakci. Chrání tak lipidy, které zabezpečují pohyblivost membrány. Ostatní antioxidanty podobné povahy toto neumějí.
Vitamin E má unikátní strukturu, která je pro jeho funkcií nezbytná. Ostatní antioxidanty ji nemají. Jeho řetězec je lipofilní a ,,hlava´´ je mírně hydrofilní. Tato kombinace pŕináší unikátní vlastnosti. Stejně jako voják v palebném postavení je vitamin E schopen ,zakopat se´v membráně - jako lipofilní část se zasune hluboko do membrány. Hydrofilní ,,hlava´´ však zůstane blízko povrchu.
Je to náruživý bojovník. Vitamin E používa elektróny. Každá molekula tokoferolu chrání tisíc mastných kyselin. Vědci se domnívají, že jeho pozice mu dovoluje, aby byl regenerován vitaminem C a ostatními antioxidanty.

Membrány chrání životně důležité organely buňky, počínaje jádrem, které v sobě uchovává náš genetický kód, DNA, až po mitochondrie, miniaturní elektrárny buňky. Propouštějící membrány způsobují buňce potíže. Vitamin E chrání membrány jako žádný jiný antioxidant. Alfa-tokoferol je nejčastější formou vitaminu E, kterou nalézáme v membránách. Druhou nejčastejší formou je gama-tokoferol.

VITAMIN E BRÁNÍ ŠPATNÝ CHOLESTEROL LDL PŘED ŽLUKNUTÍM A ZABRAŇUJE TAK V TVORBĚ PLAKU UCPÁVAJÍCÍHO CÉVY.
Účinky vitaminu E na PKC a destičky jsou přesvědčivou ilustrací, že je vitamin E víc než mistrovský antioxidant. Jeho vliv na PKC napovídá, že může pomoci snižovat riziko srdečních záchvatů více způsoby.
Tokotrienoly zpomalují aktivitu HMGCoA reduktázy, enzymy jater, který má klíčovou úlohu při syntéze cholesterolu.
Sloučeniny skupiny vitaminu E snižují produkci zánětlivých látek, jakými jsou prostaglandiny. Zánětlivé látky zvyšují produkci volných radikálů a hrají hlavní roli v postupu chronických onemocnění.

Prírodní d-alfa-tokoferol je nejúčinnější formou, snižuje aktivitu PKC o semdesát procent. Syntetický el-alfa-tokoferol má pouze poloviční účinnost oproti přírodnímu d-alfa-tokoferolu!

 

JAK BRÁNÍ VITAMIN E VZNIKU RAKOVINY?
Vitamin E bojuje s volnými radikály. Některé karcinogeny se samy vyskytují ve formé volných radikálů nebo jsou příčinou tvorby volných radikálů v buňkách. Má schopnost přerušit řetězovou reakci oxidace tuků a chránit buněčné membrány a membrány organel, které jsou naopak ochranou DNA a životně důležitých enzýmů. Ochrana DNA má při snižování rizika vzniku rakoviny zásadní význam.
Vitamin E prospívá imunitnímu systému, zejména u starších lidí. Některé druhy rakoviny jsou způsobeny bakteriemi a viry. Je známo, že s přibývajícím věkem nás imunitní systém slábne. Úměrně tomu se zvyšuje riziko onemocnění rakovinou. Silný imunitní systém proto může pomoci v prevenci některých druhů rakoviny.
Vitamin E zpomaluje působení klíčových enzymů, které podporují růst rakovinných buněk. Zpomaluje například proteinkinázu C, základní enzym v signální transdukci, což je komunikace medzi buňkami. Protečinkináza C je součástí procesu bujení rakovinných buněk.
Vitamin E zpomaluje vznik prostaglandinu E2 a ostatních látek, které způsobují záněty, jež mohou následně vést ke vzniku rakoviny.

Vitamin E a hlavní druhy rakoviny: Rakovina kůže, Rakovina plic, Rakovina prsu, Rakovina prostaty, Rakovina tlustého střeva.

 

VITAMIN E A CUKROVKA
Jak pomáhá vitamin E? Vitamin E cukrovku neléčí, ani není prevencí pro vznik cukrovky 1. typu. Přesto vitamin E:

            - snižuje riziko a zpomaluje komplikace ohrožující pacientův život, jakými jsou srdeční choroby a infarkt, slepota, selhání ledvin a amputace
            - pomáhá v prevenci nebo zpomaluje nástup cukrovky 2. typu, což je nejběžnější forma cukrovky
            - pomáhá zlepšovat kvalitu života diabetiků

 

VITAMIN E POMÁHÁ - MNOHEM VÍCE NEŽ JAKO ANTIOXIDANT
- Vitamin E brání zánětlivému enzymu PKC zvýšit svou aktivitu. To znamená, že vitamin E může zabránit nebo zpomalit celou kaskádu událostí, které způsobují vznik povlaku, jenž ucpává arterie.

- Vitamin E brání vzniku krevních sraženin. Jeden zt výzkumů, který byl proveden na University of Pennsylvania, poukazuje na fakt, že i využitý alfa-tokoferol působí jako silný antikoagulant, který brání vzniku krevních sraženin, jež způsobují srdeční příhody a infarkty.

- slibní je rovněž účinek vitaminu E na fungování mozku. Nedávno zveřejněné výsledky Austrian Stroke Prevention Study (Rakouského výzkumu prevence mozkové mrtvice) naznačují, že starší lidé, kteří mají v krvi více vitaminu E, lépe uchovávají své kognitivní (mentální) funkce.

 

ŠPORT
Užití vitaminu E přímo před namáhavým cvičením nebo před velkou atletickou událostí může pomoci, nezabrání poškození svalů, bolesti a ztuhlosti. Plný užitek poznáte až po dlouhodobém užívaní, protože trvá týdny nebo i měsíce, než se svaly potřebně nasytí.

Aby systém spalujíci energie dobře fungoval ,,ve vyšších otáčkách´´ u špičkových sportovců a lidíc, kteří pravidelně cvičí, musí posilovat svou antioxidační obranu. Tělo odvedlo svůj podíl tím, že zvýšilo přísun antioxidačních enzymů. Na lidech pak je, aby zvýšili příjem antioxidantů.Vitamin E by měl být na prvním místě.

 

ZLEPŠENÍ MUŽSKÉ PLODNOSTI
Vitamin E pomáhá posilovat životaschopnost spermatu nízke kvality. 

VITAMIN E JE VITAMIN PLODNOSTI
Nedostatek vitaminu E snižuje plodnost mužů i žen.

 

DĚTI
Kojenci mají obvykle nízkou hladinu vitaminu E vzhledem k tomu, že vitamin E špatně prochází placentou od matky k dítěti. Predčasně narozené děti jsou vystaveny extrémně vysokému riziku. Vaše díte si zaslouží to nejlepší. Vyhledejte produkty, které obsahují přírodní d-alfa-tokoferol.
Nejlepší vitamin E od matky (pokud dostává správnou formu): Děti potřebují velmi rychle začít bojovat s volnými radikály. Nejlepší situace nastává, když po narození mají dobré zásoby. Pokud má matčino tělo dostatečné množství vitaminu E, potom má dítě dobré výchozí podmínky. Přenos vitaminu E a ostatních vitamin
ů rozpustných v tucích z matky na dítě probíhá obtížně. Přenos syntetických forem je ještě těžší. Proto je velmi důležitá forma vitaminu E, kterou matky užívají. Novorozenci okamžitě potřebují vitamin E.

 

ŽENY, PREDMENSTRUAČNÍ SYNDROM (PMS) A MENOPAUZA
Mnoho lékařů doporučuje vitamin E při PMS.
Menopauza se sebou také přináší zvýšené riziko vzniku osteoporózy (řídnutí kostí) a srdečních chorob. Zvýšení rizika vzniku srdečních chorob je dramatické. Před menopauzou je u žen poloviční riziko výskytu infarktu než u mužů. Po menopauze se riziko vyrovnává. Právě zde může pomoci vitamin E. Zvládnutí menopauzy může zabránit vzniku onemocnění a zlepšit dlouhodobý zdravoní stav žen a kvalitu jejich života.

 

JAK CHRÁNÍ VITAMIN E POKOŽKU
Vitamin E může fungovat jako štít: Zachycuje velké množství UVB paprsků ješte dříve, než poškodí pokožku.
Vitamin E pomáhá chránit pokožku před vznikem rakoviny.
Vitamin E zpomaluje stárnutí pokožky a může pomoci částečně neustralizovat poškození: Hlavní příčinou stárnutí jsou volné radikály. Napadají lipidy, proteiny, cukry a DNA. Vitamin E je nejlepším antioxidantem rozpustným v tucích. 
Vitamin E chráni kůži před poškozením z ozonu.

 

HOJENÍ RAN A O ALERGIÍCH
Vitamin E přitahoval zájem odborníků na hojení ran. Omezuje záněty a bojuje s volnými radikály, které zpomalují hojení. ROvněž se zdá, že snižuje počet vazivových buněk a nahromadění kolagenu v pooperačních jizvách. Tímto způsobem by se mohly jizvy po vyléčení redukovat.

JESTLI JSTE PŘESVĚDČENI STEJNĚ JAKO JÁ, ŽE MÁ VITAMIN E OPRAVDU PŘÍZNIVÉ ÚČINKY, POTOM JEJ POTŘEBUJETE VÍCE, NEŽ ZÍSKÁVÁTE Z POTRAVY.

AŤ SE SNAŽÍTE SEBEVÍCE, POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ VITAMINU E Z POTRAVY NEZÍSKÁTE.

PROČ JSOU OFICIÁLNĚ DOPORUČENÉ HODNOTY NÍZKE? Oficiální hodnoty nám říkají, kolik vitaminu E byvhom měli užívat, abychom zabránili jeho vážnému nedostatku v těle. Nezmiňují se o tom, jeké množství je nejlepší pro otpimální zdravotní prevenci a při léčení chorob.

 

Najdete nás i na MALL.SK