FAQ

1. Musím byť zaregistrovaný, ak si chcem objednať tovar?
Nie, nemusíte. Nakupovať môžete aj bez zaregistrovania.
 
2. Aké výhody má pre mňa registrácia?

a. Ak sa u nás zaregistrujete, tak budete mať 2% zľavu z Vášho prvého nákupu.

b. Budete informovaný o novinkách, pripravovaných akciách, zľavách.

c. Máte vytvorený svoj vlastný účet, a tým získate prehľad o Vašich Objednávkach.

d. Rýchlejšie objednávanie bez vypĺňania svojich údajov.

 
3. Aká je minimálna hodnota objednávky?
Minimálna hodnota Objednávky je 10€.
 
4. Sú výrobky ponúkané spoločnosťou NATURAL zaregistrované na Slovensku?
Áno, všetky výrobky ponúkané spoločnosťou NATURAL sú riadne registrované Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky (SR).
 
5. Môžem sa stať veľkoodberateľom?
Áno, stačí nás kontaktovať na riaditel@natural.sk
 
6. Ako viem, že moja Objednávka bola prijatá a bude vybavená?
Kupujúci bude e-mailom informovaný v lehote 2 pracovných dní o prijatí a vybavení Objednávky.
 
7. Kedy budem vedieť cenu poštovného, ak si tovar objednávam do zahraničia?
Kupujúci bude e-mailom informovaný v lehote 2 pracovných dní o cene dopravy.
 
8. Je možné stornovať zaplatenú Objednávku?
Nie
 
9. Dokedy mám zaplatiť za objednaný Tovar?
V prípade, ak kupujúci nezaplatí celú kúpnu cenu Tovaru vrátane nákladov na doručenie v lehote 3 pracovných dní odo dňa Akceptácie Objednávky, je spoločnosť NATURAL oprávnená od kúpnej zmluvy kedykoľvek odstúpiť.
 
10. Čo je to Prijatie Objednávky?
Prijatím Objednávky sa pre tieto účely rozumie zaslanie potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v Objednávke, ktorým spoločnosť NATURAL potvrdí, že Objednávka kupujúceho bola spoločnosti NATURAL doručená a zaregistrovali ju v jej systéme.
 
11. Čo je to Akceptácia Objednávky?
Akceptáciou Objednávky sa pre tieto účely rozumie zaslanie potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, ktorým spoločnosť NATURAL kupujúcemu potvrdí, že jeho Objednávku prijíma.
 
12. Ako môžem uhradiť svoju Objednávku?
Kúpna cena a náklady na doručenie Tovaru sa uhrádzajú formou bezhotovostného prevodu na bankový účet spoločnosti NATURAL uvedený v Akceptácii Objednávky alebo prostredníctvom CARD Pay, TATRA Pay, pričom kúpna cena a náklady na doručenie sa považujú za zaplatené až pripísaním celej kúpnej ceny a nákladov na doručenie na bankový účet spoločnosti NATURAL.
 
13. Kde nájdem číslo bankového účtu?
Číslo bankového účtu príde kupujúcemu na e-mail v Akceptácii Objednávky.
 
14. Čo sa stane, ak neuvediem variabilný symbol alebo ho vynechám?
V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu alebo neuvedenia žiadneho variabilného symbolu, nemusí elektronický systém priradiť pripísanú úhradu k jeho Objednávke. V danom prípade nenesie NATURAL žiadnu zodpovednosť za oneskorené doručenie prípadne nedoručenie objednaného tovaru. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu alebo neuvedenia žiadneho variabilného symbolu má NATURAL právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody tretej osoby, resp. akékoľvek iné nároky tretej osoby.
 
15. Kedy dostanem zaplatený Tovar?
Tovar, ktorý sa doručuje kuriérskou službou má dodaciu lehotu tovaru 1-3 pracovné dni. Pri osobnom prevzatí tovaru v sklade spoločnosti NATURAL bude tovar pripravený na prevzatie najneskôr o 13:00 hod. v najbližší pracovný deň po dni, kedy došlo zo strany kupujúceho k zaplateniu kúpnej ceny a nákladov na doručenie.
 
16. Čo sa stane, ak si nevyzdvihnem svoju zásielku?
V prípade, ak si mal Kupujúci podľa Objednávky prevziať Tovar osobne v sklade spoločnosti NATURAL, pričom Kupujúci si tento Tovar neprevezme v lehote 15 dní odo dňa zaplatenia celej kúpnej ceny Tovaru, je spoločnosť NATURAL oprávnená kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcej vety, má NATURAL právo požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov spojených s vybavením Objednávky vo výške 10 €, pričom túto sumu je oprávnená si uspokojiť zo zaplatenej kúpnej ceny Tovaru. Zvyšnú časť kúpnej ceny vráti spoločnosť NATURAL Kupujúcemu. V prípade, ak si Kupujúci neprevezme (z akéhokoľvek dôvodu), alebo odmietne prevziať objednaný Tovar doručovaný slovenskou poštou, alebo kuriérskou službou, tento Tovar sa vráti spoločnosti NATURAL, na základe čoho je spoločnosť NATURAL oprávnená kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcej vety, je spoločnosť NATURAL oprávnená požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov spojenú s vybavením jeho Objednávky, vo výške 10€, pričom túto sumu je oprávnená si uspokojiť zo zaplatenej kúpnej ceny Tovaru. Zvyšnú časť kúpnej ceny vráti spoločnosť NATURAL Kupujúcemu. Nárok na vrátenie Nákladov na doručenie v danom prípade Kupujúci nemá.
 
17. Dokedy môžem zrušiť svoju Objednávku?
Kupujúci môže Objednávku zrušiť najneskôr v lehote 12 hodín od momentu doručenia objednávky spoločnosťou NATURAL. Objednávku podľa prechádzajúcej vety nie je možné zrušiť v prípade, ak už bola uzavretá kúpna zmluva.
 
18. Je možnosť mať s Vašou spoločnosťou Zmluvnú výrobu a výrobu privátnych značiek?
Áno. V prípade záujmu je nutné nás kontaktovať na emaily riaditel@natural.sk
 
19. Aká je cena za poštovné (kuriérom) v rámci SR?
Cena poštovného kuriérom: 3€, poštovné + dobierka 1,50€ (kuriérom) = 4,50€
Najdete nás i na MALL.SK