Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Adresa:
NATURAL s.r.o.
Duklianska 51
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 46 79 03 65
DIČ: 20 23 57 16 71
IČ DPH: SK20 23 57 16 71
IBAN: SK1711000000002929890048
SWIFT/BIC: TATRSKBX
Telefón:
0911 554 093

DIČ: 2023571671
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 30395/V
E-mail: natural@natural.sk
Najdete nás i na MALL.SK