Team NATURALu

MAJITEĽ FIRMY:
Marián Kapusta
mkapusta@azet.sk

VEDENIE FIRMY:
Ing. Ivan Pencák
+421 914 130 040
riaditel@natural.sk

VEĽKOOBCHODNÁ SPOLUPRÁCA:
Ing. Ivan Pencák
+421 914 130 040
obchodny.riaditel@natural.sk

MARKETING:
Lenka Kopper
+421 911 554 093 
marketing@natural.sk

INTERNETOVÝ OBCHOD:
Lenka Kopper
+421 911 554 093 
natural@natural.sk

NÁKUP A LOGISTIKA:
Ing. Martina Repaská
+421 911 554 091
purchasing@natural.sk

EXPEDÍCIA OBJEDNÁVOK:
Mária Takáčová
+42153/44 14 740
+421 914 141 668

expedicia@natural.sk

VÝVOJ NOVÝCH PRODUKTOV – PRIVATE LABEL:
Ing. Katarína Turčaníková
+421 911 554 092
productmanager@natural.sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA - KARIÉRA:
Daniela Sanetriková
+421/53 44 14 740
kariera@natural.sk

KONTROLÓR KVALITY:
Daniela Sanetriková
+421 911 554 097
qc@natural.sk