Team NATURALu


VEDENIE FIRMY:
Ing. Ivan Pencák
+421 914 130 040
riaditel@natural.sk

VEĽKOOBCHODNÁ SPOLUPRÁCA:
Ing. Ivan Pencák
+421 914 130 040
obchodny.riaditel@natural.sk

KONTROLÓR KVALITY:
Daniela Sanetriková
+421 911 554 097
qc@natural.sk

EKONÓM:
Ing. Aneta Süčová
+421 908 024 860 
ekonom@natural.sk

MARKETING:
Lenka Kopper
+421 911 554 093 
marketing@natural.sk

INTERNETOVÝ OBCHOD:
Lenka Kopper
+421 911 554 093 
natural@natural.sk

NÁKUP A LOGISTIKA:
Mgr. Katarína Turčaníková
+421 911 554 092
purchasing@natural.sk

EXPEDÍCIA OBJEDNÁVOK:
Mária Takáčová
+42153/44 14 740
+421 914 141 668

expedicia@natural.sk

VÝVOJ NOVÝCH PRODUKTOV – PRIVATE LABEL:
Mgr. Katarína Turčaníková
+421 911 554 092
productmanager@natural.sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA - KARIÉRA:
Ing. Aneta Süčová
+421/53 44 14 740
kariera@natural.sk