Výroba vitamínov

POZADIE:

Vitamíny sú organické zložky. Na to, aby si zvieratá a ľudia skutočne udržali život a zdravie, je nevyhnutné, aby sa vitamíny v malých množstvách nachádzali v ich strave. Nedostatok určitých vitamínov môže spôsobiť chorobu, nedostatočný rast organizmu a rozmanitú škálu ďalších syndrómov.

Bolo pomenovaných 13 druhov vitamínov, ktoré sú nevyhnutné pre ľudské zdravie a niekoľko ďalších vitamínom podobných látok, ktoré môžu prispievať k dobrej výžive. Pôvodne sa myslelo, že vitamíny sú konkrétne chemické zložky nazývané amíny, ale dnes vieme, že vitamíny spolu chemicky nesúvisia. Ich činnosti sú odlišné a aj napriek tomu, že sú študované podrobne, doposiaľ nerozumieme, ako fungujú a čo presne robia.

Vitamíny sú pomenované podľa písmen – vitamín A, vitamín C, D, E, K a tiež máme aj skupinu vitamínov B. O ôsmych druhoch vitamínu B sa najskôr myslelo, že je to jeden vitamín. Čím sme sa o nich viac a viac učili, ich rozdielnosť sa pomenovala číselným značením: vitamín B1, B2 a pod. V dnešnej dobe sa vitamíny skupiny B nazývajú vhodnejšie – podľa ich opisných chemických názvov B1 je tiamín, B2 je riboflavín, B6 a B12 si zachovali ich číselné pomenovanie a ostatné vitamíny B sú niacín (B3), kyselina pantoténová (B5), biotín (B7) a kyselina listová (B9).

Vitamíny sa nachádzajú v rastlinných a živočíšnych zdrojoch potravy. Dokonca sme ich dokázali aj chemicky získať a tým ich môžeme prijímať v ich čistej forme podobou výživových doplnkov.

Nie je známe koľko ktorého vitamínu ktorý človek potrebuje, ale existujú odporúčané denné dovolené množstvá pre 10 druhov vitamínov.

Niektoré výskumy prišli s extravagantnými prehláseniami o benefitoch veľkých dávok konkrétnych vitamínov pôsobiacich buď ako prevencia alebo liek na choroby od akné až po rakovinu.

Keďže prichádzame na nové objavy sa staré tvrdenia buď poprú alebo naďalej presadzujú, je najbezpečnejšie povedať, že viac chápeme následky spôsobené nedostatkom vitamínov než to, čo konkrétny vitamín môže urobiť. Napríklad: nedostatok vitamínu A vedie k poškodeniu fotosenzitívnych buniek na sietnici oka, čo zapríčiňuje slepotu. Nedostatok vitamínu C v strave vedie k skorbutu – chorobe považovanej za kliatbu námorníkov a nedostatok vitamínu D môže viesť k rachitíde (krivici).

HISTÓRIA:

Mnoho výskumníkov je zodpovedných za to, že dnes máme zozbierané informácie o existencii vitamínov, ako nevyhnutných zložiek stravy.

Jeden z prvých ľudí, ktorí študovali výživu z chemického hľadiska bol anglický fyzik William Prout. V roku 1827 zadefinoval tri základy ľudskej stravy a to tuky a oleje, uhľohydráty a bielkoviny.

V roku 1906 anglický biochemik Frederick Hopkins zistil, že myš, ktorá jedla len vyššie uvedené tri základné zložky nedokázala prežiť, ak jej k tomu nebolo dodatočne podávané aj malé množstvo mlieka a zeleniny.

Poľský chemik Casimir Funk vytvoril pojem vitamíny v roku 1912, aby dokázal opísať látky o ktorých veril, že sa nachádzajú v doplnkových potravinách, ktoré napomohli vyššie uvedenej myši prežiť. Funk zo začiatku veril, že vitamíny sú chemicky príbuzné amíny a preto vita (život) plus amín. Ako sa postupne prichádzalo na ďalšie vitamíny, ktoré nepatrili do skupiny amínov sa písanie slova menilo.

Aj iní výskumníci, ktorí pracovali na chorobách ako skorbut alebo beri-beri zapríčiňovaných nedostatkom vitamínov, prispeli k izolovaniu ďalších rôznych vitamínov. Aj napriek tomu, sa však toho začiatkom 20. storočia o vitamínoch stále málo vedelo. Napríklad: aj keď sa limetková šťava užívala ako prevencia proti skorbutu u námorníkov už v roku 1795, lekár, ktorý sprevádzal  škótsku výpravu na Južný pól v r. 1910 veril, že skorbut je zapríčinený baktériou a používal medzi výpravou nevhodné výživové opatrenia ako prevenciu.

Všetky vitamíny boli pomenované a začali sa umelo vyrábať medzi r. 1925 a r. 1955. Výskum o funkcii rôznych vitamínov však pokračuje až do dnes.

SUROVINY:

Vitamíny možno získať z rastlinných i živočíšnych produktov alebo ich možno vyrobiť synteticky v laboratóriu. Vitamín A napríklad možno získať z oleja rybacej pečene a vitamín C z citrusových plodov alebo  zo šípky. Väčšina komerčných vitamínov sa vyrába zo syntetizovaných vitamínov, ktoré sa získavajú jednoduchšie ako z prírodných výťažkov. Takže vitamín A môže byť získaný z acetónu a vitamín C z keto-kyseliny. Neexistuje chemický rozdiel medzi čistými vitamínmi získanými z rastlinných alebo živočíšnych zdrojov a medzi tými, ktoré sú vyrobené synteticky. Rôzne laboratória môžu používať rôzne techniky na produkciu syntetických vitamínov, keďže mnoho z nich môže byť vyprodukovaných rôznymi chemickými reakciami.

Vitamíny v tabletách alebo kapsulách zvyčajne obsahujú prídavné látky, ktoré sú nápomocné vo výrobnom procese alebo v tom, ako ich telo prijíma.

Mikrokryštalická celulóza, laktóza, vápnik alebo malto-dextrín sa pridávajú do mnohých vitamínov ako plnidlo, aby dali vitamínom správny objem.

Stearát horečnatý alebo kyselina stearová je zvyčajne pridávaná do vitamínových tabliet ako lubrikant (mazivo) a oxid kremičitý ako protihrudkujúca látka. Tieto prídavky pomáhajú vitamínovému prášku prechádzať tabletovacím prístrojom.

Modifikovaná celulózová guma alebo škrob sa často pridávajú do vitamínov ako rozvoľnovadlo. Rozvoľňovadlo spôsobuje, že sa vitamín rozloží po tom, ako ho požijeme.

Vitamínové tablety sú tiež zvyčajne poťahované, aby dali tablete špecifickú farbu čí príchuť, alebo aby sa dalo rozlíšiť ako tableta po užití reaguje (či sa rozpúšťa v žalúdku alebo  v črevách, či zaberá ihneď alebo sa uvoľňuje postupne a pod.). Mnoho poťahov má základ v celulóze. Pridáva sa tiež dodatočný poťah z karnubského vosku* aby dodal tablete lesklý vzhľad. Do vitamínových zmesí sa môžu pridať aj bylinky rôzneho druhu alebo aj minerály napríklad vápnik, železo a zinok. Typicky špecializované laboratóriá produkujú čisté vitamíny a minerály. Dodávateľ ich od laboratória kúpi a predá ich výrobcovi, ktorý ich mieša do rôznych zmesí ako napríklad do multivitamínov, kapsúl B-komplexu a pod. 
 

VÝROBNÝ PROCES

VSTUPNÁ KONTROLA:


1. Výrobca vitamínov si zakúpi vitamínovú surovinu a ďalšie prísady od dodávateľa. „Surové“ vitamíny od renomovaného dodávateľa sú dodané spolu s Certifikátom analýzy, kde sa píše čo za vitamíny to sú a ako sú účinné. V mnohých prípadoch si aj napriek tomu výrobca otestuje vitamínové suroviny sám alebo zašle vzorky do nezávislého laboratória na analýzu.

Ak majú byť súčasťou vitamínovej kapsuly aj bylinky musia byť osobitne testované na pôvod a účinnosť a takisto aj na potenciálnu kontamináciu baktériami.

PREDZMIEŠAVANIE:

2. Vitamíny sú často dodávané výrobcovi v jemnom prášku a potrebujú vstupný spracovanie. V prípade, že prísady nie sú jemne granulované preženú sa mlynčekom a pomelú sa. Niektoré vitamíny môžu byť namixované s objemovou látkou akou je napríklad mikrokryštalická celulóza alebo malto-dextrín pretože spolu dokážu vytvoriť jemnejšie zrnká čo napomáha pri ďalších krokoch. Technici v laboratóriu môžu robiť testy na jednotlivých dávkach keď ide o nové suroviny a môžu rozhodovať o tom, či je predzmiešavanie potrebné. 

MOKRÉ GRANULOVANIE:

3. Praktická veľkosť je pre vitamíny v tabletách absolútne nevyhnutná na to, aby mohla formula prejsť tabletovacím prístrojom. V niektorých prípadoch prídu suroviny zomleté v správnej tabletovacej veľkosti. V tých ďalších prípadoch je mokrá granulácia nevyhnutná. Pri mokrej granulácii sa zmiešava jemný vitamínový prášok s rôznymi druhmi celulózy a následne sú zmáčané. Následne sa zmes vysuší v sušičke. Môže sa stať, že po vysušení bude formula dokonca v hrudkách o veľkosti mince. Tieto hrudky sa preženú mlynčekom, aby mali správnu veľkosť. Mlynček pretlačí hrudky cez dierku s požadovaným priemerom granule. Takéto granule sa následne môžu zvážiť a namiešať.


 

Vitamíny, prídavné látky 0.42-0.84 m3 hneď po navážení sa prísady zmiešajú. Vzorky sú otestované, aby sa zaistilo, že sú prísady v zmesi dobre rozmiešané

Viac sa dozviete na: http://www.madehow.com/Volume-3/Vitamin.html#ixzz3SYzOvpc0

VÁŽENIE A MIXOVANIE:

4. Keď sú už všetky prísady pripravené, zoberie ich pracovník na vážiace stanovisko aby ich zvážil váhou. Na vytvorenom zozname prísad – špecifikácii – sa pre každú z nich uvádza aj presná váha.

Pracovník po odvážení vysype všetky prísady do zmiešavača. Obsah takého zmiešavača môže byť 0.42 – 0.84 m3, hoci vo veľkých výrobných zariadeniach môže byť zmiešavač aj niekoľkokrát väčší.

Prísady sa zmiešavajú približne 15min až 30min. Následne na to sa zoberú vzorky z rôznych strán zmiešavača a kontrolujú sa v laboratóriu.

Technici v laboratóriu si overia, že všetky prísady sa v každej časti várky nachádzajú v rovnakom množstve. Ak výrobca pripravuje jednu dávku vo veľkom množstve, pracovníci skontrolujú prvé 3 alebo 4 várky v zmiešavači. Nasledujúce várky kontrolujú náhodne. Po ukončení zmiešavania pracovníci prenesú várku buď na tabletovanie alebo na kapsulovanie. 

KAPSULOVACÍ STROJ:

5. Takto finálne zmiešaná vitamínová zmes môže byť teraz stlačená do tabliet (niekedy poťahovaných) alebo vložená do predtvarovaných želatínových kapsúl.

Keď bola dávka v zmiešavači schválená, pracovníci prinesú zmes ku kapsulovaciemu stroju a vysypú ju do násypky.

Na začiatku várky pracovníci najskôr linku na kapsulovacom stroji otestujú a skontrolujú či majú kapsule správnu a jednotnú váhu. Taktiež skontrolujú kapsule vzhľadovo či sa neotvárajú alebo či nie sú zalomené.

Keď testovacie várky prebehnú úspešne, pracovníci spustia celú várku. Vitamínová zmes prejde prvou násypkou. V ďalšej násypke sú želatínové kapsuly v celku. Kapsuly sa strojovo rozdvoja. Spodná časť kapsuly prepadne cez lievik do rotujúceho dávkovača. Následne stroj odmeria presné množstvo práškovej vitamínovej zmesi do každej spodnej otvorenej polovičky kapsuly. Pneumatické žŕdky prášok zatlačia. Potom sa vrchné polovičky zasunú na naplnené spodné časti kapsúl.

TABLETOVACÍ PROCES (prvý obrázok vľavo) stláčanie, tableta, vyrazenie

POŤAHOVANIE TABLIET (druhý obrázok vľavo)

KAPSULOVACÍ PROCES (prvý obrázok vpravo) celé želatínové kapsuly

LEŠTENIE A INŠPEKCIA:

6. Naplnené kapsuly následne prechádzajú leštiacim prístrojom. Vitamíny cirkulujú na páse pomedzi jemné kefky, ktoré odstránia všetok prach alebo prebytočný vitamínový prášok z povrchu kapsúl.

Vyleštené kapsuly ďalej putujú na inšpekčný stôl. Inšpekčný stôl sa skladá z pásu rotujúcich tyčí. Vitamíny padajú  pomedzi medzery medzi tyčami a tým, že sa tyče točia sa otáčajú aj vitamíny. A tak ich môže inšpektor vidieť zo všetkých strán.

Inšpektor tak odstráni každú kapsulu, ktorá je príliš dlhá, otvorená alebo zalomená (má zatlačený oblý vrch) alebo ak má kapsula akékoľvek iné chyby. Vitamíny, ktoré prejdú inšpekciou sú potom prenesené do baliacej oblasti.

TABLETOVANIE:

7. Vitamínové tablety sa vyrábajú tabletovacím strojom. Po tom, čo sa vitamínová zmes správne namiešala v zmiešavači, ju pracovníci vysypú do násypky nad strojom. Tak vitamínový prášok prechádza násypkou do plniacej časti, ktorá je pod ňou a odtiaľ prechádza na točiacu sa dosku. Točiaca sa doska môže byť 60cm – 1,2m v priemere alebo aj väčšia. Po vonkajšom okraji je vybavená dierami,  ktoré držia formy v tvare a veľkosti požadovanej pre tabletu (oválny, okrúhly, zvieratko a pod.). Formy sa dajú vymeniť, takže jedna doska môže vyprodukovať akýkoľvek tvar si bude výrobca želať samozrejme za predpokladu, že je nasadená správna forma. Vitamínový prášok ide do plniacej časti, kde naplní formu. Ako sa doska otáča forma sa posúva do lisu. Keď sa horná a dolná časť lisu stretne na vitamínový prášok pôsobí tlak od 4 – 10 ton. Tento tlak stlačí vitamínový prášok do jednotnej tablety. Zovretie sa roztvorí a spodná časť lisu sa vysunie, aby posunula tabletu ďalej. Niektoré tabletovacie stoje môžu mať až dva lisy – jeden na každej strane, takže sa vyrobia dve tablety naraz. Množstvo vyrobených tabliet za minútu závisí od rýchlosti, akou sa rotačná doska točí. Tablety sú potom posúvané na vibračný pás, na ktorom sa otrasmi zbavia nadbytočného prachu. Následne tablety putujú do poťahovacej oblasti. 

POŤAHOVANIE:

8. Vitamínové tablety sa zvyčajne nakoniec poťahujú a to z viacerých dôvodov. Napríklad poťah môže napomôcť ľahšiemu prehĺtaniu, môže zamaskovať nepríjemnú chuť alebo môže dať tablete príjemnú farbu. Výrobca môže poťahovať rozličné tablety rovnakého tvaru a veľkosti, aby ich od seba odlíšil. Tablety môžu dostať aj tzv. črevný poťah – to je poťah citlivý na pH, ktorý odoláva tráviacim kyselinám. Tablety s črevným poťahom sa nerozpustia v žalúdku, ale pred rozpustením sa posunú až do čriev. Existujú ďalšie poťahy, ktoré rozhodujú o tom, za aký čas sa tableta rozpustí, aby sa tak vitamíny mohli absorbovať pomaly alebo okamžite v závislosti od toho, na čo je daná tableta určená. Keď tablety opustia tabletovaciu oblasť, idú do poťahovacej misy. Poťahovacia misa je obrovská rotujúca misa okolo ktorej je od 1 – 6 sprejových pištolí fungujúcich pomocou pumpičky. Ako sa tablety  v mise otáčajú, pištole ich sprejujú poťahovacím materiálom. Mnoho tabliet dostane na tento poťah ešte vrstvu karnubského vosku. Po vysušení tabliet vzduchom sú tablety pripravené na balenie. Krok balenia je na rovnakom princípe u tabliet ako aj u kapsúl. 

BALENIE:

9. Balenie vitamínov si vyžaduje niekoľko krokov na rôznych stojoch. Takže v baliacej oblasti prechádzajú vitamíny zástupom strojov. Keď sú vitamíny nasypané do násypky prvého stroja, žiaden človek sa ich už viac ani len nedotkne. Pracovník nastaví stroj tak, aby odrátaval vždy požadovaný a správny počet tabliet alebo kapsúl na jednu fľaštičku a zvyšok už prebieha úplne automaticky. Kapsuly alebo tablety padajú do fľaštičiek, odtiaľ je potom fľaštička posunutá k ďalšiemu prístroju, aby bola zapečatená, aby dostala vrchnák, aby bola onálepkovaná a nakoniec je obalená zmršťovacou fóliou*. Fľaštičky su potom vkladané do krabíc a priravené na dristibúciu. 

KONTROLA KVALITY:

Kvalita sa kontroluje v mnohých fázach výroby vitamínov. U všetkých prísad vitamínovej tablety alebo kapsuly sa ešte pred začatím výroby kontroluje pôvod zložky a jej účinnosť. Je to často kontrolované už dodávateľom suroviny a následne výrobcom. Zmiešaný vitamínový prášok sa kontroluje pred tým, ako ide na tabletovanie alebo kapsulovanie a taktiež je preverovaný aj konečný produkt. Vládne nariadenia usmerňujú, aké suroviny vo vitamínoch môžu byť a aké tvrdenia môžu výrobcovia pri vitamínoch pouižiť. Zložky vitamínov musia mať dôkaz o tom, že sú bezpečné ešte pred tým, ako sa ponúknu zákazníkom. 

BUDÚCNOSŤ:

Výskum vitamínov je vrtkavou oblasťou, pretože nové  štúdie prichádzajú s novými úlohami vitamínov v oblasti zdravia a prevencie voči chorobám. Určité vitamíny alebo vitamínom podobné látky prechádzajú vlnami trendov medzi zákazníkmi podľa toho, ako sa tieto štúdie dostávajú na povrch. Aj napriek tomu, výrobné procesy pre nové látky sa nemenia. Budúcnosť vitamínov sa pravdepodobne zmení hlavne koncepčne v tom ako dobre porozumieme ako fungujú.

karnubský vosk – je to vosk získavaný z listov palmy, ktorá rastie v Brazílii.

 

* zmršťovacia fólia – je obaľovacia fólia, ktorá zapečatí výrobok z vonkajšej strany

KDE SA MOŽETE DOZVEDIEŤ VIAC

KNIHY:


Bender, David A. Výživová biochémia vitamínov (Nutritional Biochemistry of the Vitamins). Cambridge University Press, 1992. 
Hendler, Sheldon Saul. Lekárska encyklopédia vitamínov a minerálov (The Doctor's Vitamin and Mineral Encyclopedia). Simon a Schuster, 1991.
Lieberman, Shari a Nancy Bruning. Skutočná kniha o vitamínoch a mineráloch (The Real Vitamin & Mineral Book). Avery Publishing Group, 1990. 

Angela Woodward 

Prečítajte si viac na: http://www.madehow.com/Volume-3/Vitamin.html#ixzz3SYzT67FG

 

Najdete nás i na MALL.SK